Rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä


Kauneuden- ja vartalonhoidon klinikka Sininen Hetki Oy
Kauppalankatu 3, 05800 Hyvinkää
Y-tunnus: 2918268-8
Puhelin: 019-455755

 

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö


Iina Mustonen
Kauppalankatu 3, 05800 Hyvinkää
Puhelin: 019-455755
Sähköposti: iinamustonen@hotmail.com

 

3. Rekisterin nimi


Sinisen Hetken asiakaskortisto

 

4. Rekisterin käyttötarkoitus


Henkilötietoja käsitellään ajanvarauksen sekä asiakasrekisterin ylläpitämiseen sekä asiakkaidemme asiakassuhteen edellyttämiin yhteydenottoihin.

 

5. Rekisterin sisältämät tiedot


• Etu- ja Sukunimi
• Sähköpostiosoite
• Puhelinnumero
• Varattu/tehty palvelu

 

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet


Saamme pääsääntöisesti henkilötietoja asiakkaalta itseltään ajanvarauksen yhteydessä.

 

7. Tietojen luovutus


Asiakkaan henkilötietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteiden hoitamiseen eikä niitä luovuteta edelleen ulkopuoliselle tahoille.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet


Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä säilytetään vain sähköisessä muodossa ja sitä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt joiden toimenkuvaan se kuuluu.

 

9. Henkilötietojen säilytys ja poistaminen


Asiakasrekisterin tietoja säilytetään asiakassuhteen säilymisen ajan. Asiakarekisteri käydän läpi säännöllisin väliajoin ja tarpeettomaksi käyneet tiedot hävitetään.

 

10. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet


Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastella rekisteriin tallennetut henkilötiedot. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia virheellisen tiedon korjausta ja poistamista.
Mikäli asiakas haluaa tarkastella tai muuttaa häntä koskevia henkilötietoja täytyy ottaa yhteys rekisteriasioita hoitavaan henkilöön sähköpostitse.

 

INSTAGRAM @kauneuskeskus_sininenhetki

 

Facebook